Подземен етаж – Дипломат

Подземен етаж  кота – 2,80  с топла връзка до асансьора и стълбищна клетка, разполага самостоятелни гаражи и самостоятелни складови помещения. Достъпа е посредством рампа.