Ние сме Synergybuild

Заедно можем да сбъднем мечтите си!

14
Години опит
126
Щастливи клиенти
224
Завършени проекта
16
Награди

Дейността на компанията е съсредоточена предимно в гр. София, но изпълняваме обекти в страната и чужбина. Предлагаме възможно най-атрактивните условия на строителство срещу обезщетение. Името на фирмата „synergy” – синергия, означава взаимоотношение, при което получения ефект е по-голям от сумата на индивидуалните ефекти, това е и нашето кредо. Целият ни екип е обединен в постигането на една цел - създаване на висококачествен продукт с покачваща се във времето стойност и ниски експлоатационни разходи, удовлетворяващ и най-взискателния клиент.

КАКВО ПРАВИМ?

Нашата специализация

Строителство

СИНЕРДЖИ БИЛД извършва професионално организация и цялостно изпълнение на строителния проект . Изключително стриктно се спазват изискванията на проекта и системно се контролира качеството на извършеното. Модерната техника и професионалната организация дават възможност за изпълнение на целия спектър от строителни дейности, свързани с изграждането на обекта – нулев цикъл, груб строеж, покривно-изолационни и довършителни работи. Оборудване и обзавеждане. Предаване и въвеждане в експлоатация на строежите. Гаранционно и следгаранционно обслужване.

Проектиране

Благодарение на дългогодишната ни работа с широк кръг от специалисти, осигорямаме качествено проектиране във всички части нужни за окомплектоването на цялостен инвестиционен проект. Справяме се успешно с комуникацията си с държавни и общинска институции , нужни за одобряването на един инвестиционен проект. Изготвяне на всички технически проекти, изисквани за издаване на разрешение за строеж на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради.

• Архитектурен проект;

• Конструктивен проект с технически контрол;

• Електро проект;

• Проект за водоснабдяване и канализация;

• Енергийна ефективност с оценка за съответствие;

• Геодезическо заснемане;

• Вертикална планировка и трасирочен план;

• План за безопасност и здраве;

• Пожарна безопасност;

• Проект за отопление вентилация и климатизация;

• Проект за управление на строителните отпадъци;

Покупко продажби и управление на недвижима собственост

С дългогодишният ни опит в сферата на посредничеството при покупко продажби и управлението на недвижими имоти сме изградили ясен и прецизен механизъм, гарантиращ добри резултати . Залагаме на изпитани практики, придържайки се стриктно към общо приетите правила в бранша.

Партньори