Еднофамилна къща с. Волуяк
210 кв.м., самостоятелен двор 450 кв.м.,